Lokalizacje

Dane kontaktowe

SSE POLSKA SP. Z O.O. - siedziba Spółki
Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58,
55-050 Sobótka


BIURO ZARZĄDU SSE POLSKA SP. Z O.O.
Tel. 71 390 41 22
e-mail: sse-polska@sse-polska.pl


DYREKTOR DS. GÓRNICZYCH
Przemysław Puzio, tel. +48 665 912 915, przemyslaw.puzio@sse-polska.pl


REGION ZACHODNI
Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58,
55-050 Sobótka
Dyrektor Regionu Zachodniego:
Arkadiusz Skalik, tel. +48 607 766 441, arkadiusz.skalik@sse-polska.pl


REGION WSCHODNI
ul. Cementowa 3
26-052 Sitkówka Nowiny
Tel. +48 41 303 26 36
Dyrektor Regionu Wschodniego:
Roman Wujek, tel. +48 695 301 306, roman.wujek@sse-polska.pl


REGION CENTRALNY
Dyrektor Regionu Centralnego:
Zbigniew Cichocki, tel. +48 661 113 002, zbigniew.cichocki@sse-polska.pl


REGION PÓŁNOCNY
Dyrektor Regionu Północnego:
Krystian Giemza, tel. +48 532 450 891, krystian.giemza@sse-polska.pl


ZAKŁAD PRODUKCYJNY
55-050 Rogów Sobócki, ul. Boczna 11
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego:
Adam Marzec, tel. +48 693 810 147, adam.marzec@sse-polska.pl


DZIAŁ SERWISU
55-050 Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
Dyrektor Serwisu:
Przemysław Ponulak, tel. +48 697 661 032, przemyslaw.ponulak@sse-polska.pl